26 juli 2011

Tillstånd

Tänk att det ska vara tillstånd för allt!! Efter att ha fått klart med bygglovet blev det dags för att söka tillstånd för avloppsanläggning. Så steg nummer två blev en ansökan till Miljökontoret och grävning av en provgrop för att bl.a. kontrollera nivån på grundvattnet om jag har förstått det hela rätt.

2011-07-12

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar